פעילות במכון כיום

הדרכת הורים בשימוש בטכנולוגיה עם ילדים

קורס ייחודי להורים לשימוש בטכנולוגיה המסייעת להתמודד עם לקות למידה של הילדים. הקורס משלב לימוד של מושגי יסוד יחד עם התנסות מעשית בתיווך סביבה טכנולוגית עם הילדים.

!אייפד לקידום למידה משמעותית בסביבה דיגיטלית - כל אחד יכול

השתלמות  לגננות חינוך מיוחד, גנים שפתיים, גננות שי"ח, מורי כיתות א'-ב' חינוך מיוחד או מורי כיתות א'-ב' כיתות קטנות.

תוכנית בשילוב ספרים אלקטרוניים חינוכיים

התכנית מיועדת לילדי כיתה א' שפתיות, מטרת הפעילות - שיפור המיומנויות האורייניות אוצר מילים, מודעות פונולוגית, קריאת מילים והבנת סיפור תוך הקניית מודל מטקוגנטיבי לויסות ובקרה על הלמידה.

תוכנית אוסמו טנגרם

התכנית מיועדת  לילדי גני חובה בעלי עיכוב התפתחותי בדגש שפתי. מטרת הפעילות - פיתוח תפיסה ושפה מרחבית תוך שימוש באפליקציית אוסמו באייפד.

Please reload

 

השתלמות גננות - אייפד לקידום למידה משמעותית בסביבה דיגיטלית

להשתלמות נרשמו גננות חינוך מיוחד גנים שפתיים, גננות שי"ח, מורי כיתות א'-ב' חינוך מיוחד או מורי כיתות א'-ב' כיתות קטנות.

ההשתלמות מוכרת לצבירת גמול של 30 ש"ש לאופק חדש.

מטרת ההשתלמות:

1. הכרת העקרונות לקידום פדגוגיה מיטבית בסביבה טכנולוגית חדשנית

2. בחינת מודל עבודה ביחס של 1:1 בארץ ובעולם בהוראה-למידה בתחומי הדעת

3. ניהול הלמידה בסביבה לימודית עתירת טכנולוגיה

תיאור ההשתלמות:

1. עקרונות למידה מקוונת וניידת ודרכים אופרטיביות ליישום.

2. הכרה והתנסות במודלים לפיתוח פעילויות מתוקשבות מיטביות - דגש על הכנת ספר דיגיטלי חינוכי עבור ילדים עם     צרכים מיוחדים.

3. חשיפה למגוון מודלים לשילוב אפליקציות באמצעי קצה טכנולוגיים חדשנים.

4. שילוב כלי Web2 בלמידה שיתופית בכיתה ומחוצה לה לפיתוח חשיבה מסדר גבוה.

 

נכתב על ידי: רינה כהן וגילה דושניצקי