פעילות עם רובוט - דבורה

תוכנית המפתחת שפה ותפיסה ויזואלית - מרחבית ומשלבת תכנים המופיעים במשטחים שונים כגון שטיח צורות, נלמדים שיום צורות גיאומטריות, כיוונים, רוטציה, גדלים.

fdf
fdf

dfdf