פעילות עם ספר אלקטרוני

הפעילות בספר האלקטרוני מטרתה לשפר מיומנויות אורייניות כגון אוצר מילים, מודעות פונולוגית, קריאת מילים, והבנת סיפור. התוכנית מלווה בהקניית מודל מטקוגנטיבי לתלמיד, המודל עוזר לו לווסת ולבקר את למידתו.

Show More

©2019 המכון לטכנולוגיות בחינוך המיוחד