©2019 המכון לטכנולוגיות בחינוך המיוחד

השתלמות טכנולוגיה קוד ורובוטיקה 2019

אדון יוסי הלוי

מומחה לשילוב אייפד, קוד ורובוטיקה במסגרות חינוכיות