©2019 המכון לטכנולוגיות בחינוך המיוחד

השתלמות טכנולוגיה קוד ורובוטיקה 2019

גברת עדי לואיס

נציגת טייני טאפ