Show More

למידה בעזרת בניית תרחישים

התלמיד בונה תסריט ובסיומו הוא מסדר תמונות ברצף. זוהי תוכנית המפתחת יכולות שפתיות דרך בניית משפטים פשוטים ומחוברים המלווים יצירת תסריטים שונים תוך הקניית אוצר מילים, פעלים, מושגים.

©2019 המכון לטכנולוגיות בחינוך המיוחד