top of page
הדרכת הורים.png

הדרכת הורים במכון

הורים רבים מוטרדים מהעובדה שילדיהם מבלים שעות רבות ביום מול מסכים שונים. לא אחת, הם מרגישים "במלחמה אבודה", שכן האמצעים הטכנולוגיים אטרקטיביים מאוד ותופסים מקום מרכזי וחשוב בחיי היומיום של כולנו. 

 

בעוד שהורים רבים מעורבים ושותפים בפעילות עם ילדיהם, למשל, בעת קריאת ספר, משחק משותף או משימה לימודית, כמעט ולא נצפית מעורבות או תיווך הורי כאשר הילדים מבלים מול מסך. 

ממחקרים שנערכו בתחום עולה כי לשימוש בטכנולוגיה יש תרומה והשפעה חיובית על התפתחות ילדים, בתנאי שיש מבוגר המתווך את הפעילות באופן שמותאם לצרכים של הילד.

 

הדרכות ההורים שמתקיימות במכון מעניקות להורים ידע ומיומנויות של תיווך הורי בסביבות טכנולוגיות. ההדרכות מיועדות להורים להם ילדים צעירים הלומדים בגן או בכיתות א-ב בחינוך המיוחד.

חוויות מהדרכת הורים במכון

"למדתי איך לתקשר עם הילד בסביבה טכנולוגית-לימודית. אני אמנם לא מורה, אבל עד עכשיו הילד היה לבד עם עצמו במחשב, ופה אני לומד לפתח אותו ולהשתלב ביחד איתו. ברגע שהבנתי שגם אני יכול להשתלב בפעילות של הילד במחשב כדי ללמוד, אני בעצמי התפתחתי."

תיווך הורי בעת פעילות משותפת בסביבה טכנולוגית

תיווך הורי בעת פעילות משותפת בסביבה טכנולוגית

Play Video

"הכרתי את הספרים הדיגיטליים ואפליקציות נוספות שלא הכרתי. הטכנולוגיה מאפשרת ללמוד בצורה מהנה ולהחליף זמן מסך פאסיבי בזמן מסך אקטיבי יותר."

bottom of page