top of page

צור קשר

דרכי התקשרות - משרד

רישום ילדי גן שפתי לפעילות אחה"צ במכון
הפעילות ללא תשלום אך מותנית ברישום מראש

072-2644999

אוניברסיטת בר-אילן

בניין הפקולטה לחינוך (905) 

קומה 4 (חדר 421)

תודה על הרשמתך

bottom of page