top of page
סטדנטים
1698246892881_edited.jpg

הכשרת סטודנטים להוראה בחינוך המיוחד במסגרת תעודת הוראה

המכון הטכנולוגי מפעיל תכנית להכשרת סטודנטים להוראה בחינוך המיוחד ("עבודה מעשית"). התכנית משלבת הכשרה טכנולוגית-פדגוגית, המפתחת בקרב הסטודנטים את היכולת להתאים כלי טכנולוגי ולרתום את דרכי השימוש בו, למטרה ולצורך פדגוגי. התכנית משותפת עם בית הספר להכשרת מורים, המסלול לתעודת הוראה בחינוך המיוחד (בראשות ד"ר אסתר איזמן). הסטודנטים בתכנית מונחים על ידי מורה/גננת מוסמכ/ת מצוות המכון. 

 

תכנית ההכשרה כוללת: ליווי והדרכה של הסטודנטים (לאורך סמסטר אחד או שניים), החל מהכרות עם כלים טכנולוגיים שונים, אפיון אוכלוסיית הלומדים, בניית מערכי שיעור מותאמים בשילוב כלים טכנולוגיים תואמי מטרות והתנסות מעשית בהעברת התכנים הלימודיים בקרב ילדים מבאי המכון. התכנית מעניקה לבוגריה ידע וניסיון חינוכי-טכנולוגי שמהווה יתרון משמעותי עם כניסתם לעולם-החינוך וההוראה.

למעבר לאתר לחץ על הלוגו

השתלמויות לצוותים חינוכיים (מוכרות ע"י משרד החינוך)

מצגת1.png

"פדגוגיה אימרסיבית"

השתלמות זו מיועדת, בעיקר, למורים שעובדים בבתי ספר בהם הוקם ופועל חדר ללמידה אימרסיבית. מטרת ההשתלמות הינה מתן הכשרה משולבת, טכנית-טכנולוגית ופדגוגית, לשימוש נכון בחדר האימרסיבי לקידום מטרות חינוכיות ופדגוגיות. 

ההשתלמות מלמדת את המשתלמים לחשיבה פדגוגית באופן שמותאם ומכוון ליתרונות הפעילות בסביבה אימרסיבית בהתאמה למאפייני הלומדים. 

  

ההשתלמות כוללת מפגשי פא"פ במכון הטכנולוגי וכן מפגשים מקוונים (סינכרוניים ו/או אסינכרוניים).

 

רישום להשתלמות: למול היחידה לפיתוח מקצועי, הפקולטה לחינוך בר-אילן.

(פרטים לרישום יתפרסמו לקראת פסח תשפ"ד באתר היחידה לפיתוח מקצועי) 

שילוב האייפד בגיל הרך

השתלמות זו מיועדת לגננות ולמורות (כיתות א'-ב') לילדים עם צרכים מיוחדים.

מטרתה היא הנגשה וקידום השימוש באייפד ככלי להוראה וללמידה בקרב ילדים אלה. ההשתלמות מקנה ידע טכני-טכנולוגי פרקטי, לצד זיהוי מטרות (קוגניטיביות, שפתיות וכד') ודרכי הוראה שמותאמות ללומדים, תוך ניצול ושמירה על היתרונות והפוטנציאל שגלומים באייפד.

ההשתלמות כוללת מפגשי פא"פ במכון הטכנולוגי וכן מפגשים מקוונים (סינכרוניים ו/או אסינכרוניים).

 

רישום להשתלמות: למול היחידה לפיתוח מקצועי, הפקולטה לחינוך בר-אילן.

(פרטים לרישום יתפרסמו לקראת פסח תשפ"ד באתר היחידה לפיתוח מקצועי)  

מצגת2.png
bottom of page